فصل: فصل سوم - پروژه فروشگاه اینترنتی

جلسه: 4

عنوان: 03 - 04 - Database schema

توضیحات:

فایل های همراه: فایل خروجی دیتابیس

نام فایل: 0304.zip

حجم فایل: 79.57 مگابایت

مدت زمان: 00:26:21

رمز فایل فشرده: www.ncis.ir

ایجاد لینک اختصاصی